POGODBA O UPORABI

Datum začetka veljavnosti: 

4 February 2019

Prosimo vas, da to pogodbo pozorno preberete. Določa pravno zavezujoče pogoje vaše uporabe storitev družbe B&B Investments finančno svetovanje d.o.o. (v nadaljevanju: »B&B«).

1. UVOD

1.1 Kontaktni podatki družbe B&B

Ponudnik: B&B INVESTMENTS finančno svetovanje d.o.o., Poštni naslov: Beethovnova ulica 5, 1000 Ljubljana, Matična številka: 7218486000, ID za DDV: SI 60471522, Spletni strani: www.floxit.co

1.2 Storitve družbe B&B

FLOX je blagovna znamka družbe B&B, s pomočjo katere B&B predstavlja svojo vizijo preskrbe s čistim, trajnostnim in dostopnim mestnim prevozom prek/z enotno platformo skupnih osebnih električnih vozil.

Storitve, ki jih nudi B&B, vključujejo:
(1) kratkoročno (do 24 ur) samopostrežno storitev najema električnih skuterjev (v nadaljevanju: »skuter« ali »skuterji«);
(2) uporabo mobilne aplikacije družbe B&B (v nadaljevanju: »aplikacija«) in povezanega spletnega mesta www.floxit.co (v nadaljevanju: »spletni strani«); and
(3) vso drugo povezano opremo, osebje, storitve, aplikacije, spletna mesta in informacije, ki jih družba B&B zagotovi ali da na voljo za storitve najema skuterjev in uporabo spletnega mesta (skupaj v nadaljevanju: »storitve družbe B&B«).

Storitve, ki so na voljo uporabnikom družbe B&B, se zagotavljajo pod pogojem, da se vi (v nadaljevanju: »voznik« ali »vi«) (ki nastopa za celotno voznikovo družino, dediče, zastopnike, sodelavce, predstavnike, naslednike ali pooblaščence) (1) strinjate s pogoji te Pogodbe o uporabi (v nadaljevanju: »Pogodba«) in (2) uspešno registrirate svoj račun v aplikaciji ali na spletnem vmesniku.

S sprejetjem te Pogodbe zagotavljate in jamčite, da:
(1) ste to Pogodbo prebrali;
(2) ste upravičeni uporabljati storitve družbe B&B;
(3) razumete pogoje in posledice te Pogodbe ter;
(4) se popolnima zavedate pravnega in zavezujočega učinka te Pogodbe.

Razumete in strinjate se, da B&B hrani vse osebne podatke, ki se nanašajo na voznika, kot na primer vsa imena, naslove, telefonske številke, elektronske naslove, gesla in informacije o plačilu, skladno s Politiko zasebnosti. BPolitika zasebnosti in Splošni pogoji družbe B&B so na voljo TUKAJ. Pred sklenitvijo Pogodbe skrbno preberite vse pogoje obeh dokumentov, saj so njune določbe za vas zavezujoče.

Ob prvem najemu skuterja vam bomo predstavili skrajšana navodila za varno uporabo skuterjev. Vedno pa so na voljo tudi podrobna navodila, dostopna HERE and TUKAJ. S sprejetjem te Pogodbe potrjujete, da ste seznanjeni z informacijami o varni uporabi skuterja ter da se zavedate povezanih tveganj in nevarnosti, ki lahko nastanejo z uporabo/vožnjo/upravljanjem skuterja.

2. OPREDELITVE POJMOV

Naslednji izrazi, ki se uporabljajo v tej Pogodbi, imajo naslednji pomen:

Pogodba ima pomen, kot je opredeljen v členu 1.2.
Aplikacija ima pomen, kot je opredeljen v členu 1.2.
B&B ima pomen, kot je opredeljen v uvodu te Pogodbe.
Storitve družbe B&B ima pomen, kot je opredeljen v členu 1.2.
Kartica ima pomen, kot je opredeljen v členu 5.4.
Zahtevki ima pomen, kot je opredeljen v členu 9.
Popusti ima pomen, kot je opredeljen v členu 5.3.
Konec vožnje ima pomen, kot je opredeljen v členu 4.11.
MNajvečja dovoljena teža ima pomen, kot je opredeljen v členu 4.6.
Stranka/stranki ima pomen, kot je opredeljen v členu 4.1.
Politika zasebnosti in Splošni Pogoji Storitev pomeni politiko zasebnosti in pogoje storitev, ki so trenutno na voljo TUKAJ.
Razrešene osebe ima pomen, kot je opredeljen v členu 9.
Voznik ima pomen, kot je opredeljen v členu 1.2.
Skuter/skuterji ima pomen, kot je opredeljen v členu 1.2.
Začetek vožnje ima pomen, kot je opredeljen v členu 4.11.
Spletni strani ima pomen, kot je opredeljen v členu 1.2.
Vi ima pomen, kot je opredeljen v členu 1.2.

3. PRAVIČENOST DO UPORABE STORITEV DRUŽBE B&B

Storitve družbe B&B smete uporabljati, če:

• ste stari najmanj osemnajst (18) let ali več;
• imate v lasti ali pod nadzorom mobilno napravo, združljivo z aplikacijo; priznavate in se strinjate, da ste izključno odgovorni za pridobitev vse opreme in storitev, potrebnih za dostopanje do aplikacije na svoje stroške; prav tako priznavate, da vam lahko med uporabo aplikacije vaš ponudnik mobilnih storitev zaračuna določene stroške za uporabo podatkov in storitev SMS-sporočil ter da ste izključno odgovorni za plačilo tako nastalih stroškov;
• družbi B&B dovolite, da sledi vaši lokaciji, kadar je aplikacija v uporabi na vaši mobilni napravi;
• družbi B&B dovolite, da dostopa do kamere na vaši mobilni napravi z namenom fotografiranja in pošiljanja fotografij parkiranega skuterja družbi B&B, ko zaključite vožnjo.

4. NAJEM IN UPORABA SKUTERJA

4.1 Voznik je edini uporabnik

B&B in voznik sta edini stranki (v nadaljevanju: »stranki« in vsaka posebej »stranka«) te Pogodbe. Voznik je edini najemnik in je izključno odgovoren za upoštevanje vseh pogojev te Pogodbe. Ko začnete vožnjo, ste vi edini uporabnik skuterja. Drugim osebam ne smete dovoliti uporabe najetega skuterja.

4.2 Voznik mora biti sposoben upravljati skuter

Zagotavljate in jamčite, da znate skuter upravljati, da ste sposobni in fizično dobro pripravljeni, da ga varno vozite, ter da ste ga tudi fizično zmožni varno upravljati brez tveganja za svoje zdravje in varnost ter varnost in zdravje drugih oseb.

Svojo vožnjo ste odgovorni in dolžni prilagoditi vremenskim razmeram (vključno z, a ne omejeno na dež, meglo, sneg, točo, led, vročino ali strele), vidljivosti, okolici in prometnim razmeram. Skuterja ne smete voziti v snegu, dežju ali po mokrih, blatnih, poledenelih ali iz katerega drugega razloga spolzkih cestah.

Z odločitvijo za vožnjo sprejmete vso odgovornost in tveganja za kakršne koli poškodbe vas ali drugih oseb ali za zdravstveno stanje, ki lahko vpliva na vaše varno upravljanje skuterja.

4.3 Skuter je v izključni lasti družbe B&B

Skuter in kakršna koli oprema družbe B&B, pritrjena nanj, je ves čas v izključni lasti družbe B&B. Prepovedano je kakor koli razstaviti, pisati na ali drugače spremeniti, popraviti ali poškodovati kateri koli del skuterja ali druge opreme družbe B&B. Prepovedano je kakršno koli pisanje na, odstranjevanje ali drugačno spreminjanje ali poškodovanje katere koli nalepke na skuterju. Prepovedana je uporaba skuterja ali druge opreme družbe B&B za kakršno koli oglaševanje ali druge komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe B&B.

4.4 Skuter se lahko uporablja le na mestnih območjih

Voznik se strinja, da bo skuter uporabljal in/ali vozil le na mestnih območjih.

4.5 Voznik mora upoštevati zakone glede uporabe in/ali upravljanja skuterja

Zagotavljate in jamčite, da poznate zakone, ki se nanašajo na upravljanje skuterja, vključno z zakoni o varnosti in prometu, ter da jih boste med upravljanjem, vožnjo, parkiranjem in polnjenjem skuterja v celoti upoštevali. Prav tako se strinjate, da boste med uporabo storitev družbe B&B do drugih oseb vljudni in spoštljivi.

4.6 Največja dovoljena teža

Omejitev teže za skuter je 100 kilogramov (v nadaljevanju: največja dovoljena teža).

4.7 Obratovalni čas in razpoložljivost skuterjev

Skuterji se lahko najamejo med 7. in 22. uro (v nadaljevanju: obratovalni čas). Vozniki smejo vožnjo zaključiti tudi zunaj obratovalnega časa.

Število skuterjev je omejeno. V aplikaciji se vidijo skuterji, ki so na voljo v bližini. Strinjate se in priznavate, da B&B ni nikoli dolžan zagotoviti razpoložljivosti skuterjev. Strinjate se, da lahko B&B zahteva, da vožnjo končate ob katerem koli času.

4.8 Prepovedana dejanja

Potrjujete in strinjate se, da sprejemate naslednje:

• Skuterja ne boste uporabljali pod vplivom alkohola, drog, zdravil ali drugih substanc, ki bi lahko zmanjšale vašo zmožnost varne vožnje. 
• Med vožnjo s skuterjem ne boste prenašali stvari, ki lahko spremenijo vaše ravnotežje ali vplivajo na varno vožnjo (npr. kovček, nahrbtnik, torba).
• Težkih predmetov, kot so težki nahrbtniki ali torbe, ne boste postavljali na krmilo skuterja.
• Med vožnjo s skuterjem ne boste uporabljali nobene naprave, ki bi vas lahko motila pri varni uporabi skuterja (npr. mobilna naprava, tablica, prenosni predvajalniki glasbe).
• Na skuterju ne boste prenašali druge osebe, otroka ali živali.
• S skuterjem ne boste vlekli nobenega vozila, prikolice ali drugega predmeta.
• Skuterja ne boste uporabljali za dirkanje, gorsko vožnjo, akrobacije ali izvajanje trikov.
• Med vožnjo svojih rok ne boste odmaknili s krmila, razen za prikazovanje nameravanega dejanja z ustreznim ročnim signalom (zavijanje, ustavljanje).
• Skuterja ne boste vozili samo z eno roko.
• Krmila skuterja ne boste vrteli sunkovito, posebno ne pri visokih hitrostih.
• Med vožnjo ne boste stopili ali skočili s skuterja. Za upočasnitev ali ustavljanje vedno uporabite elektronsko in/ali nožno zavoro.
• Skuterja ne boste uporabljali v povezavi s kaznivimi dejanji ali drugo nezakonito aktivnostjo.
• Skuterja ne boste uporabljali ob neugodnem vremenu, zaradi katerega bi bila vožnja z njim nevarna (npr. v močnem deževju, snegu, ob strelah in močnih vetrovih).
• Skuterja ne boste vozili po netlakovanih cestah, po vodi (razen če gre za normalno mestno vožnjo) ali na kateri koli lokaciji, ki je prepovedana, nezakonita in/ali bi motila druge.
• Ko boste hodili ob skuterju, ne boste dodajali plina.
• Skuterja ne boste vozili prek ovir, kadar bi lahko zaradi tega izgubili ravnotežje, trenje ali povzročili padec.
• Skuterja ne boste uporabljali, če ste noseči.
• Skuterja ne boste uporabljali, če imate bolezen, ki vas lahko ogrozi v primeru fizičnega napora.
• Uporabljate lahko le mehanizme za zaklepanje, ki jih priskrbi B&B. Drugih ključavnic na skuter ne boste dodali.
• Ne boste se dotikali pesta kolesa, saj se to po vožnji segreje.
• Skuterja ne boste uporabljali, če družbi B&B niste posredovali resničnih podatkov, potrebnih za registracijo za storitve družbe B&B.
• Skuterja ne boste uporabljali, če skupaj s prtljago presegate največjo dovoljeno težo.
• Skuterja ne boste uporabljali na način, ki krši kateri koli zakon, odlok ali uredbo. Odgovorni ste za vse prometne prekrške, storjene med premikanjem ali na parkirišču. Strinjate se, da boste poravnali/plačali vsako kazen ali strošek, ki nastane iz take kršitve. • YNe boste brez dovoljenja spreminjali, skušali pridobiti nedovoljen dostop ali uporabljali storitve družbe B&B drugače, kot je določeno v tej Pogodbi.

4.9 Rezervacija skuterja

Skuterji so na voljo voznikom po načelu »prvi prispe, prvi dobi«. B&B daje vozniku na voljo možnost, da prek aplikacije vnaprej rezervirajo želeni skuter. Če skuter rezervirate prek aplikacije, je skuter rezerviran za petnajst (15) minut. Po preteku omenjenega časa je posamezen skuter na voljo drugim voznikom za rezervacijo in uporabo. B&B vozniku ne bo zaračunal nobenih stroškov rezervacije skuterja.

4.10 Pregled skuterja pred vožnjo

Pred prevzemom skuterja v posest, ga mora voznik pregledati za znake poškodb ali slabega stanja. Med drugim mora preveriti: (1) stanje koles, (2) delovanje zavor in luči, (3) stanje ogrodja, (4) polnost baterij in (5) kakršen koli znak poškodb, neobičajne ali prekomerne obrabe ter drugih odkritih in očitnih mehanskih problemov/potreb po vzdrževanju. Voznik se strinja, da skuterja ne bo vozil v primeru kakršnih koli očitnih problemov in bo o njih nemudoma obvestil B&B. O takih problemih ste dolžni B&B obvestiti pred uporabo skuterja. Če tega ne storite in/ali uporabljate poškodovan skuter, ste lahko odgovorni za njegove poškodbe ali slabo stanje.

4.11 Začetek in konec vožnje

V celoti ste seznanjeni s tem, da se vam bo zaračunala vsaka minuta vožnje (zaokrožena na naslednjo minuto) od začetka do konca vožnje. Če zaključite z vožnjo v prvi minuti po začetku vožnje, se vam vožnja ne bo zaračunala.

Vožnja se začne, ko skenirate kodo QR na skuterju in uspešno zaključitev vse korake v aplikaciji za odklepanje skuterja (v nadaljevanju: začetek vožnje). Vožnja se zaključi, ko so opravljeni vsi koraki v aplikaciji za zaključek vožnje, vključno z: (1) ustreznim parkiranjem skuterja in zavarovanjem s kabelsko ključavnico, (2) fotografiranjem ustrezno zavarovanega skuterja in pošiljanjem fotografije družbi B&B prek aplikacije ter (3) izbiro možnosti »končaj vožnjo« v aplikaciji (v nadaljevanju: »konec vožnje«). Ves čas vožnje skuterja bodite pozorni na stanje baterije mobilne naprave, ki jo uporabljate za delovanje aplikacije. Če se baterija na vaši mobilni napravi izprazni, ne boste mogli uspešno zaključiti vseh korakov, potrebnih za zaključek vožnje, in vam bomo posledično še naprej zaračunavali za uporabo skuterja, dokler korakov ne zaključite. V takem primeru nas pokličite po telefonu na številko +386 1 292 70 15. Pravilno parkiranje skuterja pomeni parkiranje na zakonitem parkirnem mestu, ki je dobro viden, v pokončnem položaju ter na način, da ne moti drugih in prometa. Skuter ne sme biti parkiran na nedovoljeni zasebni lastnini, v zaklenjenem prostoru ali na drugem neodobrenem nejavnem kraju. Skuterja ne smete parkirati na območjih gostega prometa, če je skuter v nevarnosti, da se prevrne.

V povezavi s stanjem baterije se voznik zaveda, da se bo nivo energije v bateriji z uporabo skuterja zmanjševal. Z zmanjševanjem nivoja energije v bateriji skuterja se lahko zmanjšujejo tudi hitrost in druge njegove operativne zmogljivosti, skuter pa lahko ostane brez energije in preneha delovati kadar koli med najemom, po možnosti pred dosegom želenega cilja. Če skuterju zmanjka baterije med najemom, boste končali vožnjo skladno s pogoji te Pogodbe. Če opazite kakršne koli težave s skuterjem, morate nemudoma končati vožnjo in poročati o tem prek aplikacije ali obrazca, dostopnega na spletnem strani KONTAKT form.

4.12 HČelade in varnost

Med vožnjo skuterja vam svetujemo, da ves čas uporabljate čelado in odsevnike v primeru zmanjšane vidljivosti. Ko se spuščate po strmini navzdol, morate vedno prilagoditi hitrost. Voznik se strinja, da nobena od razrešenih oseb ni odgovorna za nobeno poškodbo, ki jo utrpi voznik med uporabo katere koli storitve družbe B&B, ne glede na to, ali voznik v času poškodbe nosi čelado ali ne. Voznik prevzema vsa tveganja v primeru, če ne nosi čelade ali druge zaščitne opreme. Voznik bo moral morda sprejeti dodatne varnostne ali previdnostne ukrepe, ki niso posebej omenjeni v tej Pogodbi, a jih zahteva zakon, odlok ali uredba.

4.13 Poročanje o škodi ali prometnih nesrečah

V primeru kakršne koli nezgode, prometne nesreče, škode, osebne poškodbe, kraje ali izgube skuterja mora voznik obvestiti B&B o takem dogodku, takoj ko je mogoče prek obrazca, dostopnega na spletnem strani KONTAKT ali po telefonu na številko +386 1 292 70 15. Če prometna nesreča vključuje osebno poškodbo, materialno škodo ali ukraden skuter, jo mora voznik prijaviti lokalni policijski postaji v roku 12 ur.

Voznik se strinja, da je zavezan in odgovoren za vsakršno zlorabo, posledico, terjatev, zahtevek, pravno sredstvo, izgube, obveznosti, odškodnine, poškodbe, stroške in izdatke, kazni, odvetniške tarife, sodbe, tožbe ali izplačila kakršne koli vrste ali narave, ki so povezani z ukradenim ali izgubljenim skuterjem.

4.14 Odgovornost voznika za uporabo skuterja in škodo

Voznik se strinja, da bo vrnil skuter družbi B&B v enakem stanju, kot je bil, ko ga je najel. Izključena je odgovornost voznika za običajno obrabo.

4.15 Polnjenje skuterja med najemom

Voznik lahko polni skuter med najemom samo tako, da ga z ustreznim polnilnim kablom, ki ga je odobril proizvajalec, priključi v vtičnico, ki se zakonito uporablja v ta namen. Voznik se strinja, da bo upošteval vse zakone in pravila, ki se nanašajo na polnjenje skuterja, vključno z vsemi zakoni ter javnimi in zasebnimi pravili in predpisi, ki se nanašajo na območje in nepremičnine, kjer voznik polni skuter. Voznik se strinja, da bo odgovoren za vse stroške, pristojbine, izdatke, kazni in globe, povezane s polnjenjem skuterja, ter da B&B ne bo povrnil vozniku nobenih tako nastalih stroškov. Nadalje je voznik zavezan in odgovoren za vsakršno zlorabo, posledico, terjatev, zahtevek, pravno sredstvo, izgube, obveznosti, odškodnine, materialne škode, škode zaradi požara ali druge škode, stroške, izdatke, kazni, odvetniške tarife, sodbe, tožbe ali izplačila kakršne koli vrste ali narave, ki so povezani s polnjenjem skuterja. Z odločitvijo o polnjenju skuterja voznik sprejema odgovornost v celoti in popolnoma za vsa povezana tveganja in nevarnosti. Voznik se strinja, da B&B in vse ostale razrešene osebe niso odgovorne za poškodbo, škodo ali stroške, ki jih povzroči voznik kateri koli osebi ali lastnini, vključno s samim skuterjem, v neposredni ali posredni povezavi s polnjenjem skuterja.

5. PRISTOJBINE, PLAČILA IN POPUSTI

5.1 Pristojbine

Voznik lahko uporablja skuter na podlagi plačila za posamezno vožnjo ali kako drugače skladno s cenikom, navedenim v aplikaciji. V vsakem primeru so lahko pristojbine in drugi stroški podvrženi ustreznim davkom in drugim lokalnim dajatvam, ki jih lahko zaračuna in pobere B&B. B&B bo prek kartice zaračunal vozniku pristojbine v višini, kot je navedeno v tej Pogodbi.

5.2 Čas najema in najvišja dnevna cena

Najdaljši čas najema skuterja je 24 ur. Voznik se strinja, da bo vožnjo končal v 24 urah po najemu skuterja. Voznik lahko nato skuter ponovno najame. Voznik se strinja, da bo izključno odgovoren za upoštevanje pretečenega časa, da lahko pravočasno konča vožnjo. Najvišja dnevna cena za enkraten najem skuterja je 100,00 EUR in temelji na koledarskem dnevu (to pomeni, da vozniku ni mogoče zaračunati več kot 100,00 EUR, če skuter najame večkrat na dan). Skuterji voznikov, ki ne bodo končali vožnje v roku 48 ur, se bodo šteli za izgubljene ali ukradene, vozniku pa se bo zaračunala vsota 700,00 EUR in lahko se bo podala prijava na policijo. Če je škoda, ki nastane družbi B&B, višja od 700,00 EUR, ima B&B pravico zahtevati razliko do vrednosti polnega povračila. B&B lahko zaračuna tudi pristojbino za storitev v višini 25,00 EUR za najem v trajanju več kot 24 ur, če skuter ni izgubljen ali ukraden.

5.3 Popusti in druge ponudbe

Promocijske kode, kode kupona, boni (v nadaljevanju: »popusti«) so ponudbe, ki se lahko unovčijo le prek aplikacije. B&B si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine popuste. Vsak popust se lahko unovči le enkrat in ga ni mogoče kombinirati z drugimi popusti ali posebnimi ponudbami, ki jih zagotavlja B&B. Popusti so neprenosljivi in jih ni mogoče prodati. 

5.4 Posredovanje informacij o kreditni ali debetni kartici

Za registracijo v storitve družbe B&B mora voznik, med drugim, družbi B&B posredovati informacije o veljavni kreditni ali debetni kartici (številko in datum poteka) (v nadaljevanju: »kartica«). Voznik zagotavlja in jamči družbi B&B, da je upravičen uporabljati predloženo kartico. Voznik pooblašča družbo B&B, da mu zaračuna prek kartice vse nastale stroške. Vse pristojbine so podvržene ustreznim davkom in drugim lokalnim dajatvam, ki jih lahko zaračuna in pobere B&B.

5.5 Ugovor stroškom na kartici

Če voznik ugovarja kateremu koli strošku, ki ga je B&B zaračunal na voznikovo kreditno ali debetno kartico, mora voznik kontaktirati B&B v roku desetih (10) dni od konca vožnje in družbi B&B posredovati vse potovalne informacije, potrebne za identifikacijo spornega stroška, kot sta na primer datum potovanja ter približen čas začetka in konca vožnje, povezane s spornim stroškom. Voznik mora posredovati družbi B&B zgoraj omenjene informacije prek obrazca, dostopnega na spletnem strani KONTAKTK. Voznik se strinja, da bo nemudoma obvestil B&B o vseh spremembah, povezanih s kartico. 

5.6 Varščina/predhodna odobritev

Voznik se strinja in potrjuje, da lahko B&B zahteva predhodno odobritev kartice, preden pristojbina ali strošek zapadeta v plačilo, da preveri, ali je kartica veljavna in/ali ima potrebna sredstva, da poplača take pristojbine ali stroške. Vsota take predhodne odobritve je lahko do 50,00 EUR. Taka predhodna odobritev bo zmanjšala razpoložljiva sredstva v višini vsote predhodne odobritve, dokler sredstva niso sproščena ali pobotana z dejanskim stroškom.

6. DODATNI POGOJI UPORABE

6.1 Izguba ali kraja skuterja

Skuter se lahko šteje za izgubljenega ali ukradenega, če: (1) se vožnja ne konča v 48 urah, (2) je GPS na skuterju onemogočen, (3) je skuter parkiran na nedovoljenem zasebnem zemljišču, v zaklenjenem prostoru ali na drugem nejavnem kraju za več kot deset minut po koncu vožnje, (4) se skuter premakne za več kot deset metrov po koncu vožnje in B&B verjame, da premika ni povzročil drug voznik ali pooblaščena tretja oseba, ali (5) obstajajo druga dejstva in okoliščine, ki po razumni in dobroverni presoji družbe B&B kažejo, da je skuter izgubljen ali ukraden. Stranki se strinjata, da je zadnji voznik skuterja odgovoren za izgubljeni ali ukradeni skuter, razen če dejstva in okoliščine po razumni in dobroverni presoji družbe B&B kažejo drugače. Če B&B šteje, da je skuter izgubljen ali ukraden, sme sprejeti kakršne koli ukrepe, ki se zdijo primerni (v odnosu do zadnjega voznika ali koga drugega), na primer tako, da zahteva vračilo ali drugo primerno nadomestilo in odškodnino ter da poda prijavo na lokalno policijsko postajo. Voznik se strinja, da so podatki, ki jih ustvari računalniški sistem družbe B&B, trden dokaz o času voznikove uporabe skuterja. Voznik se strinja, da bo izginotje ali krajo skuterja nemudoma prijavil družbi B&B prek obrazca, dostopnega na spletnem strani KONTAKT ali po telefonu na številko +386 1 292 70 15.

Če je skuter, ki ste ga najeli, ukraden ali izgubljen med vašim najemom in ga B&B z uporabo sledilne tehnologije ali drugih sredstev ne more najti, vam B&B lahko zaračuna strošek do 700,00 EUR in vloži prijavo na policijo. Če je škoda, ki nastane družbi B&B, višja od 700,00 EUR, ima B&B pravico zahtevati razliko do vrednosti polnega povračila.

6.2 Poti za skuter

Voznik se strinja, da B&B ne zagotavlja ali vzdržuje posebnih pasov za vožnjo skuterjev in da B&B ne jamči, da bo vedno obstajala ustrezna cesta za vožnjo skuterja. Dovoljena območja za vožnjo skuterja lahko postanejo nevarna zaradi vremena, prometa ali drugih nevarnosti.

6.3 Omejitve razpoložljivosti storitev družbe B&B

B&B se po najboljših močeh trudi zagotavljati storitve družbe B&B čez vse leto, vendar ne zagotavlja, da bodo te storitve vedno razpoložljive.

7. TRAJANJE, PRENEHANJE, OBVESTILO O KRŠITVI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

7.1 Trajanje

Ta pogodba je v polni veljavi nedoločen čas od trenutka, ko jo elektronsko sprejmete, do prenehanja ali prekinitve skladno s 7. členom te Pogodbe ali če je kako drugače navedeno v tej Pogodbi. V primeru prenehanja Pogodbe se voznik strinja, da bo nemudoma vrnil vse predmete družbe B&B (vključno z, a ne omejeno na skuterje), ki jih ima voznik v svoji posesti, družbi B&B.

7.2 SPrekinitev storitev družbe B&B

B&B si pridržuje pravico začasno prekiniti ali omejiti voznikov dostop do storitev po lastni presoji.

7.3 Odpoved Pogodbe s strani družbe B&B

B&B lahko po lastni presoji, kadar koli, enostransko odpove to Pogodbo, če voznik ne plača katere koli zapadle vsote, če ne izpolnjuje katerega koli pogoja uporabe, določenega v tej Pogodbi, na spletni strani ali v aplikaciji. Odpoved vozniku poda B&B s pisnim obvestilom na posredovano mobilno številko ali e-naslov (če je bil posredovan) ali prek aplikacije.

7.4 Odpoved Pogodbe s strani voznika

Voznik lahko kadar koli odpove to Pogodbo s pisnim obvestilom družbi B&B z enotedenskim odpovednim rokom. Odpoved Pogodbe, ki jo poda voznik, učinkuje šele po tem, ko so družbi B&B poravnani vsi zapadli stroški. Voznik nadalje potrjuje in se strinja, da po odpovedi Pogodbe: (1) družba B&B ne bo zagotovila nobenega povračila in (2) se vozniku še vedno lahko zaračunajo vse ustrezne dodatne pristojbine skladno s to Pogodbo.

7.5 Obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov 

Ne glede na odločitev voznika, da ne želi prejemati elektronskih sporočil ali preneha uporabljati storitve, se voznik strinja, da lahko B&B v primeru incidenta, v katerem tretja stranka nedovoljeno dostopa do voznikovih osebnih podatkov, ki jih je pridobil B&B, in bi bil voznik po zakonu zavezan obvestiti o takem nedovoljenem dostopu, tako obvestilo poda na elektronski način na e-naslov (če je bil posredovan) ali prek mobilnega telefona na številko, ki jo je posredoval voznik.

8. DRUGE DOLOČBE

8.1 Veljavno pravo

To Pogodbo ureja slovenska zakonodaja, skladno s katero jo je treba tudi razlagati.

8.2 Izvensodno reševanje potrošniških sporov

B&B ne priznava nobenega ponudnika izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih lahko sprožil potrošnik v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).Obiščete lahko platformo za spletno reševanje sporov, ki jo zagotavlja Evropska komisija na TEJ POVEZAVI.

8.3 Izbira prava in krajevna pristojnost

Za vse spore, ki izhajajo iz oziroma so v povezavi s to Pogodbo ali njeno kršitvijo, velja slovenska zakonodaja, in sicer to velja za vse zahtevke. Pogodbeni stranki bosta vse spore iz te Pogodbe reševali mirno. Če to ni mogoče, bodo o sporih, ki izhajajo iz izvajanja te Pogodbe ali njenih posledic, odločala slovenska sodišča, ki jim stranki izrecno priznavata pristojnost, vključno v primeru sodbe v skrajšanem postopku in z vključitvijo tretjih strank ali več tožencev. 

8.4 Odpoved

Kakršna koli odpoved je odpoved samo v zvezi s konkretno zadevo, ki je opisana v odpovedi, in nikakor ne zmanjša pravic strank, ki tako odpoved podajata v kakršnem koli drugem smislu ali ob drugem času. Kakršna koli zamuda ali odlog s strani družbe B&B pri izvrševanju katerih koli pravic po tej Pogodbi se ne bo štela za odpoved tej pravici.

8.5 Neodvisnost določb

Če pristojno sodišče ugotovi neveljavnost ali neizvršljivost posameznih delov te Pogodbe, drugi členi te Pogodbe ostanejo v veljavi. Stranki se nadalje dogovorita, da bosta nadomestili neveljavno določbo z veljavno določbo, ki najbližje ustreza namenu in gospodarskemu učinku neveljavne določbe.

8.6 Celovitost pogodbe

Ta Pogodba je celovita pogodba med strankama v povezavi z zadevami, ki jih ureja. Ta Pogodba nadomešča vse druge predhodne pisne ali ustne pogodbe s to vsebino. Potrjujete, da se niste zanašali na nobeno obljubo, zagotovilo ali jamstvo, ki ni vsebovano v tej Pogodbi.

8.7 Spremembe Pogodbe

B&B lahko v vsakem trenutku, vsakokrat in brez voznikovega soglasja enostransko spremeni ali dopolni to Pogodbo po lastni presoji.

To Pogodbo morate redno pozorno pregledovati, da ste tako na tekočem z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami.

Kadar koli se sprejme sprememba te Pogodbe, vas bo B&B o njej obvestil prek aplikacije in prenovljeno pogodbo objavil na spletnem strani.

8.8 Višja sila 

Nobena stranka ne bo odgovorna za nobeno zamudo ali napako v izvedbi, če so tako zamudo ali napako povzročili dogodki zunaj strankinega razumnega nadzora, vključno z večjim nedelovanjem interneta, naravnimi katastrofami, požarom, eksplozijo, poplavo, vojno ali sodelovanjem v sovražnostih, stavko, embargom, delovnimi spori, zahtevami vlade, državljanskimi nemiri ali civilnimi ali vojaškimi odloki.

9. RAZREŠITVE, OMEJITVE ODGOVORNOSTI, PREVZEMI TVEGANJA

V tej Pogodbi pomenijo zahtevki (v nadaljevanju skupaj: »zahtevki«) vse zahtevke, poškodbe, zahteve, odgovornosti, spore, pravna sredstva (vključno z zakonskimi, pogodbenimi, malomarnostnimi ali drugimi odškodninskimi teorijami), postopke, zastavne pravice, globe, stroške, kazni, obveznosti, dolgove, pogodbe, obljube, stroške, izdatke, odškodnine (vključno z, vendar ne omejeno na telesne poškodbe, povzročitev smrti, premoženjsko škodo in poškodbe voznika ali tretjih oseb, posledične, kompenzacijske ali kazenske odškodnine) ali izgube (znane, neznane, uveljavljene, neuveljavljene, fiksne, pogojne ali nepredvidljive), ki izhajajo iz ali se nanašajo na: (1) kakršno koli storitev družbe B&B, vključno z, a ne omejeno na skuterje, namestitve, opremo, vzdrževanje, povezane informacije, to Pogodbo ali (2) voznikovo uporabo katerih koli prej omenjenih storitev.

Voznik se strinja, da bo v celoti in za vedno razrešil odgovornosti, povrnil škodo in prevzel odgovornost družbi B&B, vključno z njenimi povezanimi, hčerinskimi ali matičnimi družbami, nasledniki, uporabniki franšize, dajalci franšize in vsemi njenimi lastniki, upravitelji, člani, zaposlenimi, pogodbeniki, uradniki, direktorji, delničarji, zastopniki, predstavniki, nasledniki, pooblaščenci in v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, vsako občino (vključno z njenimi izvoljenimi in imenovanimi uradniki, uslužbenci, zaposlenimi, zastopniki, pogodbeniki in prostovoljci), s katero so izvajalci sklenili pogodbo za storitve družbe B&B, ter vsakim sponzorjem katere koli storitve družbe B&B in vsemi sponzorjevimi lastniki, upravitelji, člani, zaposlenimi, pogodbeniki, uradniki, direktorji, delničarji, zastopniki, predstavniki, nasledniki in pooblaščenci (v nadaljevanju skupaj: »razrešene osebe«), vse odgovornosti za vse zahtevke, ki izhajajo iz ali so kakor koli povezani z voznikovo uporabo storitev družbe B&B, skuterjev ali sorodne opreme, vključno z, a ne omejeno na tiste zahtevke, ki temeljijo na domnevni malomarnosti, kršitvi pogodbe in/ali kršitvi izrecnega ali implicitnega jamstva razrešenih oseb, razen za zahtevke, ki temeljijo na hudi malomarnosti ali namerni kršitvi razrešenih oseb. Take razrešitve naj bi bile splošne in popolne razrešitve odgovornosti za vse zahtevke.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, in v zvezi z voznikovo uporabo katere koli storitve družbe B&B, skuterjev ali povezane opreme, B&B in ostale razrešene osebe omejujejo odgovornost za vsa izrecna ali implicitna jamstva, vključno z jamstvi za primernost za prodajo in primernost za posamezen namen. Vse storitve družbe B&B, skuterji in povezana oprema se zagotavljajo v stanju »kot je« ali »kot je na voljo«, voznik pa se nanje zanaša na lastno tveganje.

Voznik se zaveda, da njegova uporaba storitev družbe B&B, skuterjev in povezane opreme vključuje očitna ter ne zelo očitna tveganja in nevarnosti, ki lahko vodijo do poškodbe ali smrti voznika ali drugih oziroma do materialne škode, takih tveganj in nevarnosti pa ni mogoče vedno predvideti ali se jim izogniti. Tveganja in nevarnosti vključujejo na primer skuterje in druge predmete, pešce, promet, nepravilno delovanje skuterja, cestne razmere, vremenske razmere, neupoštevanje veljavne zakonodaje glede uporabe in/ali upravljanja s skuterjem v skladu s členom 4.5, izvršitev katerega koli prepovedanega dejanja, naštetega v členu 4.8, neizpolnitev zahtevanega varnostnega preverjanja skladno s členom 4.10, voznika ali tretjo osebo.

Voznik je izključno in polno odgovoren za varno upravljanje skuterja ob vsakem času. Voznik se strinja, da so skuterji stroji, ki lahko nepravilno delujejo, tudi če je skuter ustrezno vzdrževan, in da lahko tako nepravilno delovanje povzroči poškodbo. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, voznik sprejema odgovornost v celoti in popolnoma za vsa povezana tveganja in nevarnosti.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ta sporazum o razrešitvi in prevzemu odgovornosti vključuje vse zahtevke, ki so povezani z ali izhajajo iz izključne ali deljene malomarnosti družbe B&B, razrešenih oseb, katere koli občine ali druge stranke. Voznik se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom proti razrešenim osebam, kateri koli občini ali drugi stranki, ki vozniku niso znani ali ne predvideva, da obstajajo v njihovo korist v času uporabe storitev družbe B&B. Izrecno se odpoveduje svojim pravicam po katerem koli zakonu, namenjenem ohranjanju voznikovih neznanih zahtevkov.

SPREJEM POGODBE

Potrjujem, da sem prebral pogoje te Pogodbe in se z njimi izrecno strinjam, ter potrjujem, da ta člen omejuje moje zakonske pravice in pravna sredstva. Moj pristanek k tej Pogodbi naj šteje za popolno in brezpogojno razrešitev vse odgovornosti v največjem obsegu, ki ga dovoljuje slovenska zakonodaja.

Ta stran uporablja piškotke. Če se strinjate s pravilnikom o zasebnosti, kliknite "strinjam se".